yerboyası zemin renkli makina koruma

fabrikada çalışan personelin güvenliği yer boyası ile sağlanır

Leave a comment